Ωρολόγια Προγράμματα

time 3665090 640

Σχολικό έτος 2021-2022


Δια Ζώσης ωρολόγια προγράμματα

Πρόγραμμα ωρών και μαθημάτων δια ζώσης εκπαίδευσης


Δια ζώσης ωρολόγια προγράμματα ανα τμήμα για το σχολικό έτους 2021-2022.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΖΕΠ-Ι: Χρυσικού Βασιλική

Ωρολόγο Πρόγραμμα ΖΕΠ-ΙΙ: Στυμονιάρη Δήμητρα


Εξ Αποστάσεως (ΕξΑΕ) Ωρολόγια Προγράμματα

Πρόγραμμα ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


ΕξΑΕ ωρολόγια προγράμματα ανα τμήμα για το σχολικό έτος 2021-2022


Α1
Α2Β1Β2

Γ1
Γ2

Δ1
Δ2Δ3

Ε1
Ε2ΣΤ1ΣΤ2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΖΕΠ-Ι: Χρυσικού Βασιλική

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΖΕΠ-ΙΙ: Στυμονιάρη Δήμητρα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση