Ωρολόγια Προγράμματα

time 3665090 640

Σχολικό έτος 2023-2024

Δια ζώσης ωρολόγια προγράμματα ανα τμήμα για το σχολικό έτους 2023-2024

A1 A2 B1 B2 Γ1 Γ2 Δ1 Δ2

Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3

Εξ Αποστάσεως (ΕξΑΕ) Ωρολόγια Προγράμματα

Πρόγραμμα ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σχολικό έτος 2022-2023


Δια Ζώσης ωρολόγια προγράμματα

Πρόγραμμα ωρών και μαθημάτων δια ζώσης εκπαίδευσης


Δια ζώσης ωρολόγια προγράμματα ανα τμήμα για το σχολικό έτους 2022-2023.


Α1
Α2Β1Β2

Γ1
Γ2Δ1Δ2

Ε1
Ε2E3

ΣΤ1
ΣΤ2

ΖΕΠ: Μαργαρίτης Βασίλειος ΠΕ70, Μπαϊράμογλου Ουρανία Ζωή ΠΕ70

Εξ Αποστάσεως (ΕξΑΕ) Ωρολόγια Προγράμματα

Πρόγραμμα ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


ΕξΑΕ ωρολόγια προγράμματα ανα τμήμα για το σχολικό έτος 2022-2023


Α1
Α2Β1Β2

Γ1
Γ2 Δ1 Δ2

Ε1
Ε2Ε3

ΣΤ1
ΣΤ2

ΖΕΠ: Μαργαρίτης Βασίλειος ΠΕ70, Μπαϊράμογλου Ουρανία Ζωή ΠΕ70


Σχολικό έτος 2021-2022

Δια Ζώσης ωρολόγια προγράμματα

Πρόγραμμα ωρών και μαθημάτων δια ζώσης εκπαίδευσης


Δια ζώσης ωρολόγια προγράμματα ανα τμήμα για το σχολικό έτους 2021-2022.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΖΕΠ-Ι: Χρυσικού Βασιλική

Ωρολόγο Πρόγραμμα ΖΕΠ-ΙΙ: Στυμονιάρη Δήμητρα


Εξ Αποστάσεως (ΕξΑΕ) Ωρολόγια Προγράμματα

Πρόγραμμα ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


ΕξΑΕ ωρολόγια προγράμματα ανα τμήμα για το σχολικό έτος 2021-2022


Α1
Α2Β1Β2

Γ1
Γ2

Δ1
Δ2Δ3

Ε1
Ε2ΣΤ1ΣΤ2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΖΕΠ-Ι: Χρυσικού Βασιλική

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΖΕΠ-ΙΙ: Στυμονιάρη Δήμητρα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση